Rollemodellerforalle

logo4

En fremtid med rollemodeller for alle

Hvad skal der til for, at piger i dag kan se sig selv som erhvervsledere i fremtiden? Find svaret i en topleder-stafet, podcasts, video og en database for rollemodeller.

Nominer en rollemodel

Vil du nominere en rollemodel, ekspert, leder eller specialist? Så klik her!

Om kampagnen

”Rollemodeller for alle” er en kampagne, der sætter fokus på behovet for flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv – og på de rollemodeller, som er nødvendige for at skubbe til en udvikling, som nærmest er gået i stå.  

 

Flere kvindelige erhvervsledere øger sandsynligheden for flere kvinder i medierne. Her kan de via deres synlighed inspirere andre kvinder til at søge mod direktørposter og bestyrelseslokaler, hvorfra disse kvinder så igen kan inspirere endnu flere kvinder. Med andre ord en positiv dominoeffekt, som baner vejen for en fremtid med rollemodeller for alle.

Bag kampagnen står Foreningen KvindeKompagniet og Female Leadership Academy, der med ”Rollemodeller for alle” ønsker at løfte en del af det fælles ansvar, der ligger i at sikre diversitet og lige muligheder for kommende generationer.

Rollemodeller til Anna-Sofia

Mød Anna-Sofia på 7 år. Det er på høje tid, at hun får flere kvindelige rollemodeller, som hun kan lade sig inspirere af. Vi håber, at du vil hjælpe os med at bane vejen for en fremtid med rollemodeller for alle.

Inspirerende topledere

En række af erhvervslivets toneangivende topchefer optræder i denne topleder-stafet, hvor de øser ud af deres viden om, arbejde med og holdninger til diversitet. Som et bidrag til kampagnen er de med til at sætte fokus på behovet for at få alle talenter i spil og for flere rollemodeller for næste generation. Lyt til deres inspirerende interviews i vores podcast.

Interviews med topchefer

Allan Polack

Adm. direktør, PFA

“God ledelse handler om at udvide vores horisont for styrken i forskellighed. Tænke mangfoldighed og diversitet i måden vi tilgår alle opgaver på. Gode stærke rollemodeller er helt essentielle, når vi skal inspirere både nutidens og fremtidens kvindelige talenter”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR: 

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Allan Polack, Adm. direktør, PFA
/

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør, Dansk Industri

“Diversitet gør virksomheder klogere. Forskellige medarbejdere bringer forskellige erfaringer og perspektiver med sig, som virksomheden kan få gavn af.”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR: 

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør, Dansk Industri
/

Hans Henrik Beck

Nordisk Managing Partner, Bain & Company

”I Bain har vi erkendt problemet. Vi har også erkendt betydningen af at få løst problemet, for vi tror grundlæggende på, at inklusion og diversitet er to af de vigtigste drivere for både innovation, men i virkeligheden også for fred og samhørighed.”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR: 

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Hans Henrik Beck, Nordisk Managing partner, Bain & Company
/

Nina Smith

Bestyrelsesformand, Forenet Kredit

”Forskningen siger, at når der er diversitet, tager beslutningerne længere tid, men processerne og kvaliteten af de beslutninger, der kommer ud af det, bliver bedre.”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR: 

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Nina Smith, bestyrelsesformand, Forenet Kredit
/

Tue Mantoni

Bestyrelsesformand, Vækstfonden

”Hvis vi skal tilfredsstille folk, der er meget forskellige, og hvis vi skal løse problemer, der er forskelligartede, skal vi også være bedre til at tænke på forskellige måder.”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR: 

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Tue Mantoni, Bestyrelsesformand, Vækstfonden
/

Deborah Dunsire

Administrerende direktør, Lundbeck

“Diversity is not an HR initiative. It’s a business priority”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR: 

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Deborah Dunsire, Adm. direktør Lundbeck
/

André Rogaczewski

CEO & Co-Founder, Netcompany

’’Hvis ikke vi får flere kvinder ind i teknologi og IT, så mister de vigtig indflydelse på, hvordan fremtidens samfund skal indrettes. Det er et problem, fordi vores samfund bliver skævt, hvis fremtidens digitalisering i for høj grad bygges af ét køn.’’

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR:

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
André Rogaczewski, CEO & Co-Founder, Netcompany
/

Bo Foged

Administrerende direktør, ATP

”Det er meget enkelt: Vi skal have flere kvindelige ledere, fordi det giver bedre beslutninger og i sidste ende bedre resultater.”

 

LYT TIL PODCAST AFSNITTET NEDENFOR:

Rollemodellerforalle
Rollemodellerforalle
Bo Foged, administrerende direktør i ATP - Derfor giver flere kvindelige ledere bedre beslutninger og bedre resultater
/

Tallene bag

0%

Andelen af kvinder er 20% i de danske bestyrelser

0%

Kvinder sidder på 15% af direktørposterne i Danmark

0%

Kvinder udgør 25% af iværksættere med nystiftet virksomhed

0%

I mediebilledet udgør kvinder 35% af nyhedskilderne

Støt kampagnen

Alle bidrag er værdifulde og ethvert økonomisk skub gør en forskel. Foreningen KvindeKompagniet og Female Leadership Academy er begge frivillige organisationer, der arbejder for henholdsvis flere kvindelige iværksættere og for at fremme unge kvinders karrieremuligheder. Din støtte går til kampagnen og dækker alt fra kampagnefilm og podcasts til annoncering. Vi har brug for din hjælp til at sprede budskabet. Du kan overføre dit bidrag via MobilePay eller bankoverførsel til organisationen.

Nominer en rollemodel

Via portalen DiverseEksperter.dk samles eksperter, ledere, specialister, talenter og en lang række kvinder og non-binære, som på grund af deres viden, ekspertise eller erfaring alle er relevante kilder og rollemodeller at kende til. Kender du en inspirerende og indsigtsfuld kvinde eller non-binær? Så nominer herunder.  Du kan også nominere dig selv. 

 

 

DiverseEksperter.dk er udviklet i samarbejde med anerkendte medieorganisationer til fri afbenyttelse for alle, der er på udkig efter en leder, en mediekilde, en foredragsholder, en ekspert- med andre ord, en rollemodel.

Nominering – 14-06-2023

Sponsorer

Bain-Company-Logo

Vi bakker op

"Vi har brug for meget mere diversitet, fordi det gavner Forenet Kredit og Nykredit – og så har vi brug for flere kvindelige ledere, fordi vi ellers spilder en masse talent!"


Nina Smith

Bestyrelsesformand, Forenet Kredit

”Det er meget enkelt: Vi skal have flere kvindelige ledere, fordi det giver bedre beslutninger og i sidste ende bedre resultater.”

 

Bo Foged,
Adm. direktør ATP

"Jeg er mor til både en pige og en dreng – og de skal begge have nogen at blive inspireret af. Derfor støtter jeg op om kampagnen ’Rollemodeller for alle’."


Louise Herping Ellegaard,

Iværksætter og investor

”Det er min stærke overbevisning, at en kultur, der understøtter diversitet og inklusion, udgør en væsentlig konkurrenceparameter. Diversitet gør os i stand til at se muligheder, være kreative og forudse faldgruber. Og så skaber det en mere attraktiv arbejdsplads. For at styrke diversiteten er der brug for synlige rollemodeller, som kan inspirere talenter til at blive morgendagens ledere.”

Christian Hyldahl

Head of Continental Europe, BlackRock

Vi har brug for rollemodeller, for de viser vejen, inspirerer og beriger os alle. I Danmark har vi ikke råd til ikke at udnytte den fulde talentmasse, derfor skal der skubbes flere kvinder ind på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalerne. Og det skal ikke være på bekostning af mændene, men til berigelse for alle.”

Karen Frøsig, 

Adm. Direktør i Sydbank

"God ledelse handler om at udvide vores horisont for styrken i forskellighed. Tænke mangfoldighed og diversitet i måden vi tilgår alle opgaver på. Gode stærke rollemodeller er helt essentielle, når vi skal inspirere både nutidens og fremtidens kvindelige talenter"

Allan Polack,

Adm. direktør, PFA

”Dansk erhvervsliv har brug for dygtige ledere af begge køn, og det er et fælles ansvar at få flere kvinder i direktioner og bestyrelser. Uden diversitet går vi glip af gode idéer, innovation, vækst og velstand. Særligt de unge ser diversitet som en indikator på en attraktiv arbejdsplads, og vi må arbejde sammen for at sikre, at næste generation har lyst til og mulighed for at bidrage til udvikling af de danske virksomheder – også på ledelsesniveau.”

 

Brian Mikkelsen

Adm.direktør, Dansk Erhverv

”Hvis ikke vi får flere kvinder ind i teknologi og IT, så mister de vigtig indflydelse på, hvordan fremtidens samfund skal indrettes. Det er et problem, fordi vores samfund bliver skævt, hvis fremtidens digitalisering i for høj grad bygges af ét køn. Derfor er vi nødt til at skride til handling på alle niveauer – både blandt de unge, men også som forældre og virksomheder. Vi skal have flere kvinder ind i teknologifagene her og nu, og det starter med, at vi motiverer og inspirerer dem til at se de mange muligheder i en teknologisk uddannelse.”

André Rogaczewski,
CEO & Co-Founder, Netcompany

”Hos Bain diskuterer vi ikke værdien af diversitet, da vi har set effekten og de talrige undersøgelser, der underbygger den. Vi tvivler heller ikke på det moralsk rigtige i at inkludere og skabe lige vilkår for alle uanset køn, hudfarve, religion og seksualitet. Vi diskuterer derimod hvordan vi bedst eliminerer ubevidste fordomme, misforståede hensyn og manglende inklusion. Vi har indført en række tiltag som vil hjælpe på sigt, men vi skal også igennem en kulturel kolbøtte, og den skal vi slå mere end et par gange for at komme i mål. Det er vi klar til. Og støtter derfor også denne kampagne.”

 

Hans Henrik Beck,
Nordisk Managing Partner, Bain & Company

"Teknologi skabes af mennesker, og gode løsninger kræver at de afspejler mangfoldigheden i samfundet. Som branche arbejder vi med diversitet på mange niveauer – lige fra Coding Class hvor skoleelever undervises i at kode, til at få flere kvindelige talenter til at vælge en lederkarriere i it, via vores mentorordning. Vi har alle et fælles ansvar for at handle NU, for diversitet bliver afgørende for de udfordringer vi skal løse og den værdi vi skal skabe, nu og i fremtiden".


Natasha Friis Saxberg,
Adm. direktør, IT-branchen

”Diversity is not an HR initiative. It's a business priority”

 

Deborah Dunsire,
Adm. direktør, Lundbeck

"Diversitet gør virksomheder klogere. Forskellige medarbejdere bringer forskellige erfaringer og perspektiver med sig, som virksomheden kan få gavn af. En mere mangfoldig palet af perspektiver øger virksomhedens intelligens og muliggør, at man kan træffe bedre beslutninger"


Lars Sandahl Sørensen,
Adm. direktør, Dansk Industri

”Hvis vi skal tilfredsstille folk, der er meget forskellige, og hvis vi skal løse problemer, der er forskelligartede, skal vi også være bedre til at tænke på forskellige måder.”


Tue Mantoni,
Bestyrelsesformand, Vækstfonden

”Jeg synes det er absurd, at man i 2021 stadig har behov for rollemodel kampagner, og ikke mindst at vi til stadighed skal bevise at mangfoldighed er bedre for forretningen. Der er mig bekendt ingen, der er blevet bedt om at bevise, at homogenitet er bedre for forretningen.”


Anja Monrad,
Senior Vice President, Dell Technologies Western Europe

”Diversitet og inklusion er en del af ISS’ dna, og vi har i mange år set værdien af at bringe alle talenter i spil – uanset køn eller baggrund. Hvis vi som virksomhed for alvor skal kunne fastholde og tiltrække fremtidens talenter, kræver det en balance af både kvindelige og mandlige rollemodeller. Derfor skal vi lykkes med ISS’ mål om at have mindst 40 pct. kønsbalance blandt ledere på koncernniveau inden 2025.”


Jacob Aarup-Andersen,
Group CEO, ISS

Initiativtagere

Female Leadership Academy

Studenterorganisation

Female Leadership Academy er en organisation, der har en mission om at skabe mere mangfoldighed i topledelsen. Det gør vi gennem vores ledelsesakademi, som giver medlemmerne en omfattende ledelsesværktøjskasse, samt styrker og inspirerer fremtidens kvindelige ledelse. Yderligere styrker, udvikler og skaber vi netværk ved at afholde åbne arrangementer, netværksarrangementer, artikler og podcasts

KvindeKompagniet

Nonprofit organisation

Foreningen KvindeKompagniet har som formål at øge andelen af kvindelige iværksættere i Danmark. Foreningen KvindeKompagniet har som ambition at skubbe på en udvikling, der sikrer mere ligestilling og større mangfoldighed i iværksættermiljøet, og foreningen arbejder med et særligt fokus på rollemodeller, som kan inspirere den næste generation af iværksætterkvinder.

Tak for opbakningen til

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål, interesseret i partnerskab eller en konkret henvendelse til os?

Contact Form Demo